Författare: MK LAW

Direktörsavtal i Ryssland

I vissa länder, t.ex. Finland, är ett bolags verkställande direktör inte ur juridiskt perspektiv en arbetstagare eller anställd i bolaget. Den ryska arbetsrätten har däremot

Registrering av varumärken I Ryssland

I Ryssland är exploatering av utländska varumärken ännu ganska vanligt. Då man utvidgar sin affärsverksamhet till Ryssland är det därför viktigt att skydda sitt varumärke

Öppnande av bankkonto i Finland

Många utländska företag och privatpersoner som har planerat att börja affärsverksamhet i Finland har ansett processen för öppnande av ett bankkonto i en lokal bank

Beställarens skyldighet att lämna uppgifter om entreprenad

Den nya skyldigheten att lämna uppgifter om entreprenader på byggnadsbranschen träder i kraft 1.7.2014. Entreprenaduppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till

Huvudentreprenörs skyldighet att lämna arbetstagaruppgifter

Den nya skyldigheten att lämna arbetstagaruppgifter på byggbranschen träder i kraft 1.7.2014. Arbetstagaruppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till skatteförvaltningen. Syftet