Företagsförvärv och -arrangemang

Ibland är förvärv av ett lokalt bolag det snabbaste sättet att expandera sin verksamhet till Finland.

Ifall ni planerar ett företagsförvärv eller ett annat dylikt arrangemang, hjälper vi på MK-Law er gärna med förberedandet av de relevanta avtalen och med att genomföra due diligence undersökningar för att försäkra att era intressen i transaktionen är skyddade samt för att försäkra att målbolaget motsvarar era förväntningar.  Vi har också erfarenhet av att göra upp och granska olika former av delägaravtal för samarbetsbolag (joint venture) .

Ta gärna kontakt med oss oavsett om ni är säljande eller köpande part, så ser vi till att ni har sakenliga avtal på plats och att alla relevanta frågor har tagits i beaktande, som t.ex. skatter. Hittills, har vi bland annat:

  • Biträtt ett nordamerikanskt bolag vid köp av boendeverksamhet i Finland.
  • Biträtt ägarna av ett IT-bolag vid uppgörande och ingående av aktieköpebrev med köparen av bolaget.
  • Biträtt huvudman vid fusion av två koncernbolag.
  • Biträtt säljaren vid försäljning av hela aktiestocken i ett fastighetsaktiebolag.
  • Biträtt säljaren vid försäljning av aktier i ett bolag inom mediabranschen.
  • Biträtt köparen vid ett köp av affärsverksamhet där föremålet för köpet var en Internet-baserad medieverksamhet samt dess arbetstagare.
  • Biträtt ett bolag inom restaurangbranschen vid försäljning av affärsverksamhet.

Förfrågor och tilläggsinformation: