Offentliga upphandlingar och stadsstöd

De finska lagarna och förordningarna om offentlig upphandling ger utländska bolag en likvärdig rätt att delta i kommunala och statliga offentliga upphandlingar.

Vår byrå har erfarenhet av att uppgöra och granska anbud och av att rådge i frågor relaterade till offentlig upphandling. Vi kan också biträda er med att framföra besvär gentemot ett beslut i en offentlig upphandling ifall ni är missnöjda med beslutet eller om ni anser att det har skett ett misstag eller ett fel i upphandlingsförfarandet.

Tveka inte att kontakta oss ifall ni behöver råd eller hjälp gällande offentliga upphandlingar i Finland. Hittills har vi bland annat:

  • Rådgivit företag med uppgörandet av ändamålsenliga anbud.
  • Biträtt en upphandlande enhet med planering och verkställande av en upphandling.
  • Biträtt en upphandlande enhet med behandlingen av ett marknadsdomstolsbesvär .
  • Biträtt ett företag med uppgörande av ett besvär till marknadsdomstolen samt ett yrkande på en upphandlingsrättelse.

Vad kommer till stadsstöd hjälper vi kommuner med att avväga om olika stödsåtgärder är i linje med EU:s lagstiftning om stadsstöd samt företagsstöds- och kommunlagen. Vi har bland annat:

  • granskat olika företagsrådgivningstjänsters förenlighet med stadsstödslagstiftningen
  • granskat finansieringsarrangemang där alla eller en del medel kommer ur offentliga källor
  • rådgett vid fastställandet av prisnivån för försäljning och arrende av industrifastigheter
  • granskat anslutningsavgifters förenlighet med stadsstödslagstiftningen
  • biträtt kommuner vid uppgörandet av svaromål till statens revisionsverks revisionsrapporter
  • biträtt kommuner vid uppgörandet av utlåtanden till NTM-centalen

Förfrågningar och tilläggsinformation: