Marknadsföring och integritet

Utländska återförsäljare som säljer och marknadsför sina produkter till finska konsumenter måste beakta finsk marknadsförings- och konsumentskyddslagstiftning samt krav angående integritet.

Vår byrå har bred erfarenhet av att granska reklamer och marknadsföringskampanjer för att säkerställa att de krav som marknadsförings- och konsumentskyddslagstiftningen ställer på reklamen uppfylls. Därtill erbjuder vi rådgivning i finsk lagstiftning och praxis angående integritetsfrågor för att se till att våra klienters verksamhet är förenlig med tillämplig integritetslagstiftning. Vi uppgör även kampanj- och användarvillkor samt integritetspolicyn för webbsidor.

Tveka inte att ta kontakt ifall ni önskar att vi granskar er reklam eller ifall ni funderar över någonting annat angående marknadsföring eller integritets i Finland.

Hittills har vi bland annat:

  • Granskat olika reklamer, nätsidor och point-of-sales material ur juridiskt perspektiv.
  • Rådgivit och förberett villkoren för ett antal internationella online-kampanjer i europeiska länder och Ryssland.
  • Biträtt företag vid uppgörande av olika privacy och sekretesspolicyn.
  • Biträtt bolag inom vårdsektorn gällande gränsöverskridande överföring av personuppgifter mellan koncernbolag.
  • Biträtt ett bolag i marknadsdomstolen i ett ärende där domstolen hävt Valviras förbud gällande marknadsföring i strid med alkohollagen.
  • Rådgivit företag gällande certifiering och säkerhetskrav på produkter i Finland och EU.
  • Biträtt internationella bolag med arrangeringen av reklamkampanjer i de nordiska länderna och i Ryssland.
  • Biträtt global tillverkare och distributör av hushållsapparater i en tvist gällande jämförande marknadsföring
  • Biträtt reklambyrå vid arrangerande av marknadsföringstävling i Ryssland, inklusive personuppgiftsanmälningar

Förfrågor och tilläggsinformation: