Markkinointi ja mainonta

Markkinoinnissa on tyypillistä, että sitä koskevaa lainsäädäntöä pyritään viemään venyttämään niin paljon kuin mahdollista, jotta markkinoinnista saadaan kaikki irti. Samalla, koska mainokset tavoittavat niin suuren yleisön, huomataan niissä olevat virheet helpommin, kuin monella muulla alalla.

Me tarjoamme mainostoimistoille ja muille markkinointikampanjoiden ja mainoksien suunnittelijoille juridisen näkökulman, jotta toiminnassa ei satu turhia virheitä tai astuta lainsäädännön asettamien rajojen yli. Ymmärrämme hyvin myös markkinoinnin tarkoituksen ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta markkinoinnissa päästään mahdollisimman lähelle päämiehen tarkoitusta. Mainoksien tarkistuksen ja niihin sekä tietosuojaan liittyvän neuvonnan lisäksi erityisosaamisalueitamme ovat erinäiset kansainväliset online ja in-shop markkinointiarpajaiset ja -kilpailut, joita olemme järjestäneet kaikissa pohjoismaissa, Baltiassa, Keski- ja Etelä-Euroopassa, sekä Venäjällä ja joissakin IVY-maissa.

Autamme toimistoasi tekemään markkinointikampanjasta mahdollisimman tehokkaan ja samalla pitämään sen lain asettamissa raameissa. Markkinointiin ja mainontaan liittyen olemme hoitaneet muun muassa seuraavanlaisia toimeksiantoja:

  • Erinäisten mainosmateriaalien ja mainoksien tarkistamisessa.
  • Avustanut erinäisten kansainvälisten markkinointikilpailujen ja -arpajaisten sääntöjen laatimisessa.
  • Avustanut mainostoimistoa järjestämään Pohjoismaat ja Venäjän kattavan mainoskampanjan.
  • Edustanut yhtiötä markkinaoikeudessa, jossa oikeus kumosi Valviran antaman kieltopäätöksen, koskien väitettyä alkoholilain vastaista tuotetta ja mainontaa.
  • Neuvonut yhtiötä tuotteiden sertifiointiin ja turvallisuusvaatimuksiin liittyen.
  • Avustanut kansainvälistä kodinkoneiden valmistajaa vertailevaa markkinointia koskevassa riita-asiassa.
  • Avustanut erinäisten mainoskampanjoiden järjestämisessä Venäjällä
  • Avustanut mainostoimistoa järjestämään Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kattavan markkinointikilpailun, mukaan lukien henkilötietosuojaa koskevat ilmoitukset.

Lisätiedot ja kyselyt: