HR ja henkilöstöasiat

Yhtiön henkinen pääoma on usein yrityksen tärkeimpiä varallisuuksia. Samalla, koska henkinen pääoma liittyy kiinteästi ihmisiin, voi se myös olla yhtiön ennalta-arvaamattomia varallisuuksia.

Toimistomme työskentelee jatkuvasti erilaisten työsuhdeasioiden parissa. Laadimme niin tavallisia kuin toimihenkilöiden työsopimuksia sekä johtajasopimuksia, joiden tarkoituksena on samalla varmistaa, että voimassaolevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia noudatetaan kuin että yrityksesi intressi etenkin IPR-, salassapito- ja kilpailuasioiden osalta on suojattu. Neuvomme myös erilaisten kannustinjärjestelmien suunnittelussa ja toisaalta tarvittaessa yhteistoimintamenettelyn läpiviennissä. Edustamme myös työnantajaa tuomioistuimissa työsuhderiidoissa.

Yhdessä varmistamme, että yrityksesi toiminnan jatkuvuus on turvattu, vaikka henkilöstö vaihtuisikin. Henkilöstöasioissa olemme avustaneet asiakkaitamme muun muassa seuraavanlaisissa toimeksiannoissa:

 • Toimitusjohtajasopimuksien laatimisessa.
 • Osake- ja optiopohjaisten sekä muiden kannustinohjelmien laatimisessa.
 • Erinäisten työsopimuksien ja työsopimuspohjien laatimisessa.
 • Erinäisten toimihenkilösopimuksien laatimisessa.
 • Työntekijöiden irtisanomisessa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.
 • Työntekijöiden irtisanomisessa työntekijään liittyvillä perusteilla.
 • Oleskelulupahakemuksien laatimisessa.
 • Lähdekorttihakemuksien laatimisessa.
 • Yhdysvaltalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajan sopimuksen laatimisessa.
 • Venäläisen tytäryhtiön pääjohtajan ja muiden työntekijöiden työsopimuksien laatimisessa.
 • Työlupien hakemisessa venäläisen tytäryhtiön pääjohtajalle ja muille ulkomaalaisille työntekijöille.
 • Venäläisen tytäryhtiön pääjohtajan irtisanomisessa.

Lisätiedot ja kyselyt: