Your Swiss army knife in law

We specialise in business law and dispute resolution

Tiimi

Asianajaja, osakas

Puh. 040 053 8022
S-posti:
CV

Palvelut

Huolehtimalla sopimusasioista yrityksellä on paremmat mahdollisuudet välttää sopimuksista johtuvia erimielisyyksiä…

Yrityskaupat ja -järjestelyt ovat tunnetusti nopea tapa laajentaa yhtiön liiketoimintaa tai muuten tehostaa sitä…

Joskus käy niin, että yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita ei saada sovinnollisesti ratkaistua…

Yhtiön henkinen pääoma on usein yrityksen tärkeimpiä varallisuuksia. Samalla, koska henkinen pääoma…

Usein jo kiinteistöjen hankkimiseen tai myymiseen sekä rakentamiseen liittyvä rahamäärä riittää yksin syyksi varmistaa, että…

Markkinoinnissa on tyypillistä, että sitä koskevaa lainsäädäntöä pyritään viemään venyttämään niin paljon kuin mahdollista…

Yrityksille julkisen hankinnan voittaminen voi tarkoittaa huomattavaa lisätuloa, kun taas hankinnan onnistuminen…

IT-palveluja ja digitaalista teknologiaa koskeva lainsäädäntö on tavanomaisesti jäljessä teknologian kehitystä…

Verkkokauppoihin ja sähköiseen kaupantekoon liittyvä lainsäädäntö on yksi moninaisimpia ja tiheimpään tahtiin muuttuvimmista…

Asiakkaat

Lakiblogi

Työntekijän kilpailukielto työsuhteen jälkeen

Kun puhutaan työntekijän kilpailukiellosta, on tärkeä erottaa työsuhteen aikainen kilpailukielto työsuhteen jälkeisestä kilpailukiellosta. Työsuhteen aikana työntekijällä on yleinen kilpailukieltovelvoite; hän ei saa kilpailla työnantajansa kanssa

Force majeure: Lakko ja ylivoimainen este

Tällä hetkellä Suomessa puhuttavat lakot, sillä aihe on nyt ajankohtainen ja yrityksessäsi on voinut herätä kysymyksiä lakkoon liittyen. Tässä blogitekstissä paneudumme siihen, millaisia vaikutuksia lakoilla