IT ja digitaalinen teknologia

IT-palveluja ja digitaalista teknologiaa koskeva lainsäädäntö on tavanomaisesti jäljessä teknologian kehitystä. Tämä saattaa hankaloittaa erinäisten IT-palveluiden tarjontaa ja kehittämistä.

Toimistomme on avustanut päämiehiämme uusia palveluja koskevien selvitystöiden laatimisessa, jotta palvelua koskeva lainsäädäntö ja sen sisältöä sekä sen asettamat vaatimukset saadaan määriteltyä ja palvelu siten sopimaan voimassaolevaan lainsäädäntöön. Samalla palveluihimme kuuluvat tavanomaisemmat käyttöehtojen, lisenssien, ulkoistamissopimuksien, palvelusopimuksien (myös IT2010 ja IT2015) ja projektisopimuksien laatimiset ja tarkastamiset. Neuvomme tämän lisäksi myös tietosuojakysymyksien huomioonottamisessa erilaisissa IT-projekteissa.

Yhdessä varmistamme, että yrityksesi palvelu vastaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja että yrityksesi sopimuksen ovat asianmukaisessa kunnossa. Aikaisemmin ollemme hoitaneet muun muassa seuraavanlaisia toimeksiantoja:

  • Avustaneet pohjoisamerikkalaista yritystä tavaramerkin lisensoinnissa suomalaiselle toimijalle.
  • Avustanut venäläistä yhtiötä kansainvälisessä tietokoneohjelmiston toimitusta koskevassa riidassa.
  • Avustanut patentinhaltijaa lisenssineuvotteluissa ja laatinut sopimuksen patentin lisenssistä.
  • Laatinut suomalaiselle IT-yritykselle käyttäjäehdot yrityksen verkkopalveluille.
  • Laatinut lisenssisopimuksen suomalaiselle IT-yritykselle yhtiön vakio- ja asiakasspesifisille IT-ohjelmille.
  • Laatinut tekijänoikeuden siirtosopimuksen suomalaiselle IT-yritykselle.
  • Laatinut ja avustanut suomalaista yritystä solmimaan lisenssisopimuksen venäläisen lisenssinsaajan kanssa.

Lisätiedot ja kyselyt: