Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt ovat tunnetusti nopea tapa laajentaa yhtiön liiketoimintaa tai muuten tehostaa sitä. Toisaalta voi olla, että yritys on tullut päätepisteeseensä tai että on aika luovuttaa liiketoiminta seuraavalle sukupolvelle.

Avustamme osake- ja liiketoimintakauppasopimuksien laatimisessa sekä kohdeyrityksen tai liiketoiminnan erilaajuisten tarkastuksien (due diligence) suorittamisessa sen varmistamiseksi, että päämiehemme intressit kaupassa turvataan ja että kaupan kohde vastaa sovittua. Sulautumisien ja jakautumisien osalta neuvomme ja avustamme lisäksi jakautumis- ja sulautumissuunnitelmien laatimisessa sekä osakeyhtiölainsäädännön muiden vaatimusten täyttämisessä ja prosessin läpiviennissä. Purkautumisissa asianajajamme voivat toimia tarvittaessa yhtiön selvitysmiehenä. Sukupolvenvaihdoksissa neuvomme miten liiketoiminnan siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on tarkoituksenmukaisinta suorittaa ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet.

Jos olet tekemässä yrityskauppaa tai muuta järjestelyä, niin autamme sinua asianmukaisten sopimuksien laatimisessa ja veronäkökohtien huomioimisessa sekä katsomme, että kauppa johtaa yrityksesi osalta toivottuun lopputulokseen. Aikaisemmin olemme muun muassa:

 • Avustaneet IT-alan yrityksen omistajia yhtiön myyntisopimuksen laatimisessa ja solmimisessa.
 • Avustaneet myyjää osakekaupassa, jossa kaupan kohteena oli kiinteistöyhtiön osakekanta.
 • Avustaneet myyjää media-alan yhtiön osakekaupassa.
 • Avustaneet ravintola-alan yhtiötä liiketoimintakaupassa.
 • Avustaneet kahden venäläisen konserniyhtiön sulautumisessa
 • Avustaneet ostajaa liiketoimintakaupassa, jossa kaupan kohteena oli sähköinen mediatoiminta työntekijöineen.
 • Avustaneet kahden suomalaisen konserniyhtiön sulautumisessa.
 • Avustaneet maahantuontiyritystä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Neuvoneet ulkomaista sijoittajaa sijoituksen suunnittelussa ja siihen liittyvissä yhtiö- ja vero-oikeudellisissa asioissa.
 • Avustaneet ruotsalaisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyöyrityksen perustamisessa.
 • Avustaneet rakennusyhtiötä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Avustaneet suomalaista konsernia yritysjärjestelyn verosuunnittelussa.
 • Avustaneet usean osakeyhtiön alasajossa ja toimineet selvitysmenettelyssä selvitysmiehinä.

Lisätiedot ja kyselyt:

Marcus

Marcus Kevin

Asianajaja, osakas