Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ovat tunnetusti nopea tapa laajentaa yhtiön liiketoimintaa tai muuten tehostaa sitä. Yrityskauppa, kauppakirja ja siihen liittyvä sopimuskokonaisuus sekä due diligence -tarkastus edellyttävät kuitenkin erityistä osaamista niin myyjän kuin ostajankin avustajalta.

Avustamme osake- ja liiketoimintakauppasopimuksien laatimisessa sekä kohdeyrityksen tai liiketoiminnan erilaajuisten tarkastuksien (due diligence) suorittamisessa sen varmistamiseksi, että päämiehemme intressit kaupassa turvataan ja että kaupan kohde vastaa sovittua.

Sulautumisien ja jakautumisien osalta neuvomme ja avustamme lisäksi jakautumis- ja sulautumissuunnitelmien laatimisessa sekä osakeyhtiölainsäädännön muiden vaatimusten täyttämisessä ja prosessin läpiviennissä. Purkautumisissa asianajajamme voivat toimia tarvittaessa yhtiön selvitysmiehenä. Sukupolvenvaihdoksissa neuvomme miten liiketoiminnan siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on tarkoituksenmukaisinta suorittaa ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet.

Jos olet tekemässä yrityskauppaa tai muuta järjestelyä, niin autamme sinua asianmukaisten sopimuksien laatimisessa ja veronäkökohtien huomioimisessa sekä katsomme, että kauppa johtaa osaltasi toivottuun lopputulokseen. 

Aikaisemmin olemme muun muassa:

  • Toimineet myyjän oikeudellisena neuvonantajana EG-Trading Oy:n myynnissä Nordic Waterproofing Groupille.
  • Avustaneet Arctic Blue Beveragesia sen listautumisessa Ruotsin First North Growth -markkinalle.
  • Toimineet City Digitalin oikeudellisena neuvonantajana Suomi24:n ja Treffit24:n liiketoimien hankinnassa.
  • Toimineet myyjän oikeudellisena neuvonantajana suomalaisen konsernin myynnissä kansainväliselle japanilaiselle konsernille.
  • Avustaneet myyjää osakekaupassa, jossa kaupan kohteena oli kiinteistöyhtiön osakekanta.
  • Avustaneet ravintola-alan yhtiötä liiketoimintakaupassa.
  • Avustaneet kahden suomalaisen konserniyhtiön sulautumisessa.
  • Avustaneet maahantuontiyritystä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
  • Avustaneet ruotsalaisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyöyrityksen (joint venture) perustamisessa.

Lisätiedot ja kyselyt: