Kiinteistöt ja rakentaminen

Usein jo kiinteistöjen hankkimiseen tai myymiseen sekä rakentamiseen liittyvä rahamäärä riittää yksin syyksi varmistaa, että kauppaan tai rakentamiseen liittyvät sopimukset ja muut asiat ovat kunnossa.

Toimistollamme on laaja-alaista kokemusta erinäisistä kiinteistökaupoista ja niihin liittyvistä sopimuksista ja kauppakohteiden tarkistuksista sekä vakuusjärjestelyistä. Olemme myös avustaneet erinäisten urakkasopimuksien sekä rakentamiseen liittyvien suunnittelu- ja konsulttisopimuksien laatimisessa ja tarkistamisessa, joten esimerkiksi YSE 1998 ja KSE 1995 ja 2013 ovat meille tuttuja. Neuvomme tilaajaa ja pääurakoitsijaa myös heitä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta. Toimistomme on edustanut ostajaa ja myyjää useissa erinäisissä kaupan kohteen virhettä koskevissa riita-asioissa.

Yhdessä voimme varmistaa, että kiinteistökauppaasi tai rakennusurakkaan liittyvät sopimusasiat ovat kohdillaan ja ratkaisemaan mahdolliset riitaisat seikat.Aikaisemmin olemme avustaneet muun muassa:

 • Huoneistohotellin urakkasopimuksen, LVI- ja sähkösopimuksen sekä urakkarajaliitteen solmimisessa urakoitsijoiden kanssa.
 • Minihotellin urakkasopimuksen laatimisessa rakennuttajalle.
 • Rakentamisen ja maankäytön lupa-asioissa ja valitusprosesseissa.
 • Kaavojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja valitusprosesseissa.
 • Kiinteistökaupoissa, mukaan lukien kaupanvahvistuksen hoitamisessa.
 • Kiinteistöjen kehittämisessä, lohkomisessa, halkoamisessa ja muissa kiinteistötoimituksissa.
 • Rakentamista koskevissa riita-asioissa.
 • Kiinteistökauppoja koskevissa riita-asioissa.
 • Tieasioissa.
 • Hallinnanjakosopimuksien laadinnassa.
 • Ympäristölupa-asioissa.

Lisätiedot ja kyselyt: