Markus

Niklas Lindström

Asianajaja, osakas

Puh. 040 700 5733
S-posti:

Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti

Niklaksella on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus riidanratkaisusta, konfliktinhallinnasta ja talousrikoksista. Hän edustaa säännöllisesti suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita erilaisissa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä, kuten FAI, SCC, ICC ja DIS välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa menettelyissä. Niklas hoitaa yleisiä kaupallisia riitoja, ja hänen hoitamat asiat liittyvät muun muassa vahingonkorvauksiin, rakentamiseen ja yrityskauppoihin. Niklas edustaa sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä talousrikoksia koskevissa rikosprosesseissa. Lisäksi Niklas neuvoo asiakkaita rakennusoikeudessa sekä taloudellisiin vaikeuksiin liittyvissä asioissa, kuten yrityssaneerauksissa, konkursseissa ja takaisinsaantiasioissa.

Niklas toimii säännöllisesti välimiehenä instituutionaalisissa välimiesmenettelyissä, ad hoc -välimiesmenettelyissä sekä osakeyhtiön vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevissa menettelyissä. Hän toimii hallituksen jäsenenä useissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä Stockmann Oyj:n velkojatoimikunnassa.

Niklas liittyi toimistoomme vuonna 2017 työskenneltyään yli vuosikymmenen erään johtavan pohjoismaisen asianajotoimiston riidanratkaisuryhmässä.

Jäsenyydet

Asianajoliitto

Suomen välimiesoikeusyhdistys

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Kokemus

Asianajotoimisto MK-Law
Osakas

8/2017–

Asianajotoimisto Hannes Snellman
Counsel

3/2015–7/2017

Asianajotoimisto Hannes Snellman
Senior Associate

1/2010–2/2015

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
Legal Counsel

09/2010–12/2010

Asianajotoimisto Hannes Snellman
Associate

1/2006–12/2009

Raaseporin kärjäoikeus
Tuomioistuinharjoittelu

10/2006–9/2007

Asianajotoimisto Hannes Snellman
Trainee

5/2005-12/2005

Koulutus

Arbitration Academy, Finland Chamber of Commerce and the Finland Arbitration Institute

2016

Asianajaja

2010

Turun yliopisto
Oikeustieteen maisteri

2005

Åbo Akademi
Oikeusnotaari

2004