Markus

Niklas Lindström

Advokat, delägare

Tel. +358 40 700 5733
E-post:

Språkkunskaper: Svenska, Finska, Engelska

Niklas har nästan tjugo års erfarenhet av tvistlösning, konflikthantering och brottmål gällande ekonomisk brottslighet. Han representerar regelbundet finska och utländska klienter i olika rättegångar och skiljeförfaranden, till exempel enligt FAI, SCC, ICC och DIS skiljeförfaranderegler. Niklas handhar allmän kommersiell tvistlösning, vilket bl.a. inkluderar tvister gällande skadestånd, entreprenader och företagsköp. Niklas representerar både företag och privatpersoner i brottmål gällande ekonomisk brottslighet. Dessutom rådger Niklas klienter i ärenden gällande byggnadsentreprenader samt i frågor som rör ekonomiska svårigheter, såsom företagssaneringar, konkurser och återvinning av tillgångar.

Niklas fungerar regelbundet som skiljeman i institutionella skiljeförfaranden, ad hoc-förfaranden samt i förfaranden som rör inlösen av minoritetsaktier i aktiebolag. Han fungerar som styrelseledamot i flera aktiebolag och som medlem i borgenärskommittén i det börsnoterade bolaget Stockmann Abp.

Niklas började på MK-Law år 2017 efter att ha arbetat över ett decennium i tvistlösningsgruppen på en av de mest framstående nordiska advokatbyråerna.

Medlemskap

Advokatförbundet

Skiljemannanföreningen i Finland

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Erfarenhet

Advokatbyrå MK-Law Attorneys
Delägare

8/2017–

Hannes Snellman
Counsel

3/2015–7/2017

Hannes Snellman
Senior Associate

1/2010–2/2015

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
Legal Counsel

09/2010–12/2010

Hannes Snellman
Associate

1/2006–12/2009

Raseborg tingsrätt
Domstolspraktik

10/2006–9/2007

Hannes Snellman
Trainee

5/2005-12/2005

Utbildning

Arbitration Academy, Finland Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut

2016

Advokat

2010

Åbo Universitet
Juris magister

2005

Åbo Akademi
Rättsnotarie

2004