MK-Law Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden Yrityshaku
Your Swiss army knife in business law
We specialise in business law and dispute resolution, with a strong business-oriented approach.
We provide efficient legal services customised to suit your business.
We believe our only purpose is to serve our clients and that quality of service matters.

Tjänster

Avtal och handel

Genom att sköta om sina avtalsärenden har företaget bättre möjligheter att undvika kostsamma tvister och meningsskiljaktigheter…

Läs mera

Företagsförvärv och

-arrangemang

Ibland är förvärv av ett lokalt bolag det snabbaste sättet att expandera sin verksamhet till Finland…

Läs mera


Tvistlösning

Det är ett beklagligt faktum att alla meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar i samförstånd eller…

Läs mera

Anställning och

personal

Den finska arbetslagstiftningen består av flertalet lagar vilka innehåller specifika regler angående arbetsavtal, arbetstid…

Läs mera

Fastighetsinvesteringar och

byggnadsentreprenader

Fastighetsinvesteringar och byggprojekt har en tendens att involvera betydande investeringar, vilket i sin tur innebär att…

Läs mera

Marknadsföring och

integritet

Utländska återförsäljare som säljer och marknadsför sina produkter till finska konsumenter måste beakta finsk…

Läs mera

Offentlig upphandling

och stadstöd

De finska lagarna och förordningarna om offentlig upphandling ger utländska bolag en likvärdig rätt att delta i kommunala och…

Läs mera

Avtal

Trots att avtalsfrihet är den ledande principen inom finsk avtalsrätt kan vissa avtalsvillkor vara underkastade tvingande…

Läs mera

Beskattning

Att bedriva verksamhet i Finland betyder även i regel att verksamheten, åtminstone i viss utsträckning, underkastas finsk beskattning…

Läs mera

Blogg

Jurister

Kontaktuppgifter

 

Advokatbyrå MK-Law Ab
Jorvas Hitech Center (JHC 1)
Hirsalavägen 11
02420 Jorvas
Finland
E-post: ,

 

Vårt kontor ligger i Kyrkslätt ca. 20 minuter med bil från Helsingfors centrum.

 

Advokatbyrå MK-Law Ab är införd i det handelsregister som förs av Patent- och registerstyrelsen. Advokatbyrå MK-Law Ab:s FO-nummer är 2319614-9 och mervärdesskattenummer FI23196149.

 

Raseborg:
Advokatbyrå MK-Law Ab
Ystadsgatan 3 (2 vån.)
10600 Ekenäs
Finland
E-post:

Allmänna avtalsvillkor

 

Advokatbyrå MK-Law Ab:s allmänna avtalsvillkor som också omfattar avtalsvillkor om behörig domstol samt tillämplig lagstiftning finns här.

 

Övervakning

 

Advokaterna vid Advokatbyrå MK-Law Ab är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning. Advokaterna har tilldelats yrkesbeteckningen “advokat” i Finland. Övervakande myndighet för advokaterna vid Advokatbyrå MK-Law Ab är:

 

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B)
00101 Helsingfors
Tel: 09-6866120
E-post:

 

Ansvarsförsäkring

 

Advokatbyrå MK-Law Ab har tecknat en ansvarsförsäkring med tanke på eventuella egendomsskador. Försäkringen är förenlig med Finlands Advokatförbunds anvisningar om ansvarsförsäkring. Försökringsgivarens kontaktuppgifter är:

 

Fennia
00017 Fennia
Tel: 010 5031
www.fennia.fi

Du hittar vår sekretesspolicy här.