Lumia Puhakainen

Lumia Puhakainen​

Trainee

E-post:

Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti

Lumia är en femte års juridikstuderande, vars mål är att under det kommande året färdigställa sin pro gradu-avhandling. Hon har samlat erfarenhet vid sidan av studierna från ett startup-företag, en revisionsbyrå, en stor advokatbyrå samt från den offentliga sektorn. Tack vare sin mångsidiga erfarenhet har Lumia bistått klienter med uppdrag inom bolags-, handels, straff-, avtals- och arbetsrätt. Lumia är särskilt intresserad av olika företagsarrangemang, transaktioner och tvistlösning. Nära Lumias hjärta ligger att göra juridikbransch alltmer inkluderande genom positiv förändring. Utöver detta brinner hon för att införa nya innovationer i branschen, något hon ser som avgörande för att kunna hänga med i dess snabba utveckling och effektivt möta de utmaningar som dagens värld ställer.

Erfarenhet

Advokatbyrå MK-Law Ab

01/2024- 

HPP Advokatbyrå

09/2023-01/2024 

Vatzy Ab

06/2023-12/2023 

EY

09/2022-05/2023

Prohoc Oy 

07/2022-09/2022 

Österbottens välfärdsområde

05/2022-07/2022 

Utbildning

Helsingfors universitet
Juris magister

Förväntat 2024 

Helsingfors universitet
Rättsnotarie

2023