Anställning och personal

Den finska arbetslagstiftningen består av flertalet lagar vilka innehåller specifika regler angående arbetsavtal, arbetstid, årlig semester och andra liknande ärenden. Därtill måste branschspecifika kollektivavtal tas i beaktande, vilket gör det desto svårare att hålla reda på de relevanta arbetsrättsliga reglerna.

Vi innehar en bred erfarenhet i rådgivning av våra utländska klienter i olika typer av ärenden angående arbetsrätt och personalärenden. I regel kontaktar utländska klienter oss då de önskar anställa personal till deras finska verksamhet och därmed behöver ett lämpligt arbetsavtal eller behöver veta huruvida och i vilken utsträckning deras egen avtalsmodell överensstämmer med de finska kraven. Därtill biträder vi våra utländska kunder i situationer där de är missnöjda med en arbetstagare eller måste minska på sin personal av ekonomiska eller produktionsorsaker.

Skicka gärna e-post eller kontakta oss per telefon ifall ni önskar försäkra er om att era arbetsavtal är i sin ordning eller ifall ni behöver hjälp med andra juridiska frågor anknytna till er personal i Finland, oavsett om era frågor gäller vanliga anställda eller direktörer eller er högsta ledning i Finland. Härtill har vi bland annat:

  • Upprättat avtal för verkställande direktörer i finländska och utländska bolag.
  • Upprättat olika typer av arbetsavtal för anställda i utländska företags finländska filialer.
  • Rådgivit bolag vid nedskärning och uppsägning av anställda baserat på ekonomiska och produktionsrelaterade skäl.
  • Biträtt bolag vid uppsägning av arbetstagare av prestationsrelaterade skäl.
  • Biträtt arbetsgivare i arbetsrelaterade tvister i domstol.
  • Biträtt anställda i arbetsrelaterade tvister i domstol.
  • Biträtt företag vid besvär gällande arbetstagares uppehållstillstånd.
  • Uppgjort redogörelse om finska arbetsrelaterade skatter och socialskyddsavgifter för utländska företag.

Förfrågor och tilläggsinformation: