Fastighetsinvesteringar och byggnads­entreprenader

Fastighetsinvesteringar och byggprojekt har en tendens att involvera betydande investeringar, vilket i sin tur innebär att ett ordentligt bakgrundsarbete och sakenliga avtal är nödvändiga.

MK-Law innehar en bred erfarenhet av att biträda såväl utländska säljare som köpare av finska fastigheter. För en köpare genomför vi i allmänhet en due diligence undersökning av fastigheten i fråga för att försäkra att köpeobjektet är i sin ordning. Därefter hjälper vi köparen med att förhandla fram ett passande avtal för transaktionen. För en säljare omfattar tjänsten i huvudsak avtalsförhandlingar. Därtill har vi erfarenhet av att göra upp entreprenadavtal för olika former av byggnader och kan rådge er gällande de finska standardavtal och villkor som används. Därtill kan vi konsultera er gällande de regler angående informationsplikt som tillämpas på entreprenörer och beställare av byggnadstjänster i Finland.

Tag gärna kontakt så hjälper vi er säkerställa att ert fastighets- eller byggprojekt går vägen. Hittills har vi bland annat:

  • Rådgivit köpare vid due diligence inspektioner av fastigheter.
  • Rådgivit köpare av fastigheter vid utarbetandet av lämpliga köpavtal.
  • Rådgivit säljare av fastigheter med förberedandet av försäljningsavtal.
  • Representerat köpare av fastigheter i tvister angående förvärvade fastigheter.
  • Biträtt byggherre vid ingående av entreprenadavtal och avtal för VVS- och elarbeten för lägenhetshotell.
  • Representerat byggnadskonstruktören i tvister angående utförda byggnadsarbeten.
  • Representerat en utländsk köpare i en tvist om leverans av ett timmerhus.

Förfrågor och tilläggsinformation: