Jan

Jan Långstedt

Advokat, delägare

Tel. +358 40 053 8022
E-post:

Språkkunskaper: finska, svenska, engelska

Jan har börjat sin karriär 2008 och har sedan dess skött en mängd olika uppdrag inom tvistlösning samt avtals- och arbetsrättsliga uppdrag.

Tvister som Jan sköter är ofta avtalstvister mellan företag eller arbetsrättsliga tvister, där han i allmänhet är ombud för arbetsgivaren. Också tvister angående mervärdes- och inkomstbeskattning samt tullärenden är bekanta för Jan, lika som brottsprocesser inom ekonomisk brottslighet.

Inom avtalsrätt är Jans specialkunnande internationell handel och därtillhörande olika leverans- och köpeavtal.

Medlemskap

Finlands Advokatförbund

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå MK Law
Delägare, advokat

2011-

Hellevig, Klein & Usov Llc
Jurist

2007-2011

Utbildning

Advokat

2015

Åbo universitet
Juris magister

2010

Åbo Akademi
Rättsnotarie

2007