Tvistlösning

Det är ett beklagligt faktum att alla meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar i samförstånd eller utan att involvera utomstående rådgivare.

Våra advokater representerar fortgående klienter i finska tingsrätter, fullföljdsdomstolar och specialdomstolar. Utöver det statliga domstolsväsendet är vi erfarna i skiljemannaförfaranden och har beprövat fall under finska Centralhandelskammarens skiljedomsinstituts, Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts, Internationella Handelskammarens och Rysslands skiljemannaförenings regler för skiljemannaförfarande. Därtill har vi prövat mål i ryska statliga domstolar och fullföljdsdomstolar.

Ifall ni behöver assistens med att lösa en tvist bunden till finsk domstol eller som gäller ett finsk lag underkastat avtal hjälper vi er gärna att lösa tvisten. Hittills har vi bland annat:

  • Representerat bolag i skiljemannaförfarande i Stockholm. Skiljemannadomstolen godkände vår huvudmans krav till fullo och beordrade motparten att ersätta vår huvudmans rättegångskostnader till fullt belopp.
  • Rådgivit företag i tvist gällande uppköp av finsk affärsverksamhet.
  • Biträtt ett finskt IT-bolag i en IPR-tvist. Som en följd av våra åtgärder avlägsnade motparten material som kränkte vår kunds upphovsrätt från sin webbsida.
  • Biträtt en kund i en internationell IPR-tvist. Genom förlikning betalade motparten ersättning åt vår kund för olaga användning av verket i näringsverksamheten.
  • Biträtt ett finskt bolag i en tvist gällande företagets firmanamn i Ryssland. Som resultat förlikades parterna efter att den ryska konkurrenten gått med på att byta sitt firmanamn till ett som inte kränkte vår huvudmans firma.
  • Representerat köparen i en rättegång gällande fel i fastighet.

Förfrågor och tilläggsinformation: