Marknadsdomstolen förbjöd användningen av domän i näringsverksamheten

Marknadsdomstolen förbjöd i sin dom 190:12 (28.5.2012) innehavaren av domänen Keittiomaailma.com att använda domänen i sin näringsverksamhet. Innehavaren hade registrerat och använt domänen över 10 år i samband med ett samarbete med ett annat företag. Då samarbetet upphörde fortsatte innehavaren att använda domänen bl.a. för marknadsföring av produkter som konkurrerade med den tidigare samarbetspartnerns produkter. Order \”Keittiömaailma\” var den tidigare samarbetspartnerns registrerade varumärke och företaget använde bl.a. domänen keittiomaailma.fi.

Marknadsdomstolen ansåg att användandet av domänen Keittiomaailma.com skapade bilden av att innehavaren fortsättningsvis samarbetade med Keittiömaailma-kedjan, trots att detta samarbete hade upphört. Innehavaren av domänen har förfarit i strid med god affärssed varför marknadsdomstolen förbjöd innehavaren att använda domänen Keittiomaailma.com i sin näringsverksamhet.

Facebook
Twitter
LinkedIn