Vårens rättsseminarier: 13.4: Affärsmöjligheter i Ryssland, 4.5: Generationsväxlingar och 30.5: Offentlig upphandling

13.4.2012 Affärsmöjligheter i Ryssland

Seminariet är riktat speciellt till små- och medelstora bolag. I seminariet diskuteras olika alternativ som företag kan använda sig av för att utnyttja Rysslandsmarknaden redan med en mindre investering. I samband med detta tas upp nyckelklausuler i leveransavtal, användning av agenter och återförsäljare, samt aspekter gällande grundandet av samarbets- och dotterbolag. Tyngdpunkten är på juridiken, men vi sträver till att också ge praktiska råd och tips.

Seminariets målgrupp: företag som är intresserade av Rysslandshandel.

Seminariet är på finska, men frågor besvaras även på svenska.

Tid och plats: 9.30 – 12.00, Kyrkslätts simhalls konferensutrymmen (Gesterbyvägen 41)

Anmälningar: per e-post till info(at)mklaw.fi senast 9.4.2012

Pris: 49 € / deltagare, 35 € med företagarkort (moms 0%)

4.5.2012 Generationsväxling – planering och utförande

Seminariet behandlar bl.a. när och hur det lönar sig att börja planera en generationsväxling, vilka de huvudsakliga alternativen för en generationsväxling är, hur processen löper i praktiken och vilka skattepåföljder de olika alternativen medför.

Seminariets målgrupp: företagare som redan planerar ägar- eller generationsväxlingar och alla sådana företagare för vilka en ägar- eller generationsväxling kan bli aktuell inom den närmaste framtiden
Seminariet är på finska, men frågor besvaras även på svenska.

Anmälningar: per e-post till info(at)mklaw.fi senast 27.4.2012

Pris: 49 € / deltagare, 35 € med företagarkort (moms 0%)

30.5.2012 Möjligheter med offentlig upphandling

Seminariet behandlar i huvuddrag de olika anskaffningsförfarandena, hur anskaffningsprocessen går från uppgörande av anbudsförfrågan till slutande av ett anskaffningsavtal, hur det lönar sig att göra ett erbjudande och vilka rättsskyddsmedel som står företag till förfogande i upphandlingsärenden.

Seminariets målgrupp: företag som är intresserade av offentlig upphandling och arbetstagare vid anskaffningsenheter

Seminariet är på finska, men frågor besvaras även på svenska.

Tid och plats: 9.30 – 12.00, Kyrkslätts simhalls konferensutrymmen (Gesterbyvägen 41)

Anmälningar: per e-post till info(at)mklaw.fi senast 21.5.2012

Pris: 49 € / deltagare, 35 € med företagarkort (moms 0%)

Facebook
Twitter
LinkedIn