Julkiset hankinnat ja valtiontuet

Yrityksille julkisen hankinnan voittaminen voi tarkoittaa huomattavaa lisätuloa, kun taas hankinnan onnistuminen hankintayksikölle saattaa olla edellytys sen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiselle.

Avustamme hankintayksiköitä julkisen hankinnan suunnittelussa ja läpiviennissä sekä tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa sekä lisätietopyyntöihin vastaamisessa sekä tarjouksien vertailussa voittajan päättämiseksi. Yrityksiä avustamme tarjouspyyntöä vastaavien tarjouksien laatimisessa ja lisätietopyyntöjen jättämisessä sekä tarvittaessa hankintaoikaisun tai valituksen laatimisessa.

Autamme siis käytännössä yrityksiä parantamaan mahdollisuuksiaan tarjouskilpailuissa ja hankintayksiköitä viemään julkisia hankintoja läpi ilman kompastuksia.

Aikaisemmin olemme muun muassa:

  • Avustaneet eri hankintayksikköjä erinäisten hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa, mukaan lukien tarjouspyyntöjen laatimisessa, tarjouksien tarkistamisessa, hankintapäätöksen tekemisessä sekä palvelu- tai toimitussopimuksen solmimisessa.
  • Avustaneet hankintayksikköjä oikaisuvaatimuksien ja markkinaoikeusvalituksien käsittelyssä ja vastineiden laatimisessa.
  • Avustaneet yrityksiä asianmukaisten tarjouksien laatimisessa.
  • Avustaneet yrityksiä hankintapäätöksien arvioinnissa sekä oikaisuvaatimuksien ja valituksien jättämisessä.

Valtiontukien osalta avustamme kuntia arvioimaan erinäisten tukitoimenpiteiden yhteensopivuutta EU:n valtiontukisäännösten ja yritystuki- sekä kuntalain kanssa.

Olemme muun muassa:

  • Tarkastaneet erinäisten yritysneuvontapalvelujen yhteensopivuutta valtiontukilainsäädännön kanssa
  • Tarkastaneet rahoitusjärjestelyjä, joihin liittyy julkisia varoja
  • Avustaneet kunnan teollisuuskiinteistöjen vuokra- ja myyntihinnan määrittelyssä
  • Tarkastaneet kunnan yrityksille erikseen soveltamien liittymämaksujen yhdenmukaisuutta valtiontukisäännösten kanssa
  • Avustaneet kuntia vastineiden laatimisessa valtiontalouden tarkastusviraston hanketarkastusraportteihin
  • Avustaneet kuntia lisäselvityksien laatimisessa maksatushakemuksiin

Lisätiedot ja kyselyt: