Registrering av varumärken I Ryssland

I Ryssland är exploatering av utländska varumärken ännu ganska vanligt. Då man utvidgar sin affärsverksamhet till Ryssland är det därför viktigt att skydda sitt varumärke genom att söka registrering av varumärket också i Ryssland. Det finns i princip två sätt att skydda sitt varumärke i Ryssland:

Nationell varumärkesansökan

Ett nationellt varumärke är det optimala valet då varumärket behövs bara i Ryssland. Ett nationellt varumärke erhåller man genom att lämna in en nationell varumärkesansökan hos Rospatent i Moskva. Varumärket omfattar Ryssland och är i kraft 10 år. Det är möjligt att förlänga giltighetstiden ett obegränsat antal gånger för 10 år åt gången. Varumärkesinnehavaren kan vara en rysk eller utländsk fysisk eller juridisk person. Eftersom bara ryska patentombud enligt lagen är berättigade att uträtta ärenden hos Rospatent behövs dock ett patentombud för att förbereda och lämna in varumärkesansökan. Registreringsavgiften är för tillfället 16200 rubel (ca. 2160 kronor) och registreringsprocessen tar ungefär 8–12 månader.

Internationell varumärkesansökan

Sådana utländska företag som har hemort i en medlemsstat av Madridunionen kan ansöka om ett internationellt varumärke som omfattar Ryssland. Madridunionen består av Madridfördragets medlemsstater och av de stater som är medlemmar Madridprotokollet. En internationell ansökan är oftast det mest ändamålsenliga alternativet då varumärket registreras samtidigt i flera länder. En rysk patentadvokat behövs endast om Rospatent kräver korrigeringar till varumärkesansökan eller om tredje parter motsätter sig registrering av varumärket. En internationell ansökan förutsätter att sökanden har ett nationellt varumärke i sin hemstat. Ett internationellt varumärke är i kraft i 10 år. Giltighetstiden av och förändringar i det nationella varumärket påverkar dock också på motsvarande sätt det internationella varumärket. En internationell ansökan görs åt WIPO i Genève, Schweiz genom sökandends nationella patentbyrå. Registreringsavgiften för Ryssland är 100 schweiziska franc.

MK-Law hjälper med uppgörande och inlämnande av varumärkesansökningar för Ryssland samt med förberedning och inlämnande av svaromål till Ropatent. Vi representerar också våra klienter i till immaterialrättsliga tvistemål i domstolar i Ryssland och annanstans.

Förfrågningar och tillägsinformation:

[ls_content_block id=\”1547\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn