Öppnande av bankkonto i Finland

Många utländska företag och privatpersoner som har planerat att börja affärsverksamhet i Finland har ansett processen för öppnande av ett bankkonto i en lokal bank komplicerad och tidskrävande.

Det här beror huvudsakligen på att de finländska bankerna har ställt ingående frågor gällande företagets verksamhet och dess aktieägare och ledning samt krävt passkopior, registerutdrag och översättningar av dessa och därtill ibland detaljerad information om medlens ursprung. Om de angivna svaren och dokumenten inte har tillfredsställt banken kan banken ha vägrat att öppna ett bankkonto eller att ingå ett klientförhållande. Det ovannämnda följer från lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism som ställer omfattande skyldigheter för bankerna att identifiera sina klienter och känna till deras affärsverksamhet.

Vad kommer till juridiska personer betyder skyldigheten att identifiera sin klient inte bara att banken skall identifiera klientens företrädare utan hela aktieägarstrukturen fram till den så kallade verkliga förmånstagaren (”beneficial owner”), dvs fram till de privatpersoner som äger minst 25 % av det slutliga moderbolaget. Exempelvis, om ett finländskt företag vars aktiestock ägs av ett irländskt holdingbolag som i sin tur ägs av ett amerikanskt bolag ämnar öppna konto i en finländsk bank, måste banken be om ett registerutdrag på det irländska holdingbolaget och det amerikanska bolaget. Dessutom måste banken be om ett dokument som bevisar att det amerikanska bolaget äger hela det irländska holdingbolagets aktiestock samt ett dokument från vilket framkommer det amerikanska bolagets aktieägare (undantag gäller dock offentliga bolag). Vidare ber banken om passkopior på de amerikanska bolagets aktieägare som äger minst 25 % av bolagets aktiestock. Beroende på banken kan också översättningar och kopior bekräftade av notarie krävas.

Därtill betyder kravet på att känna till klientens affärsverksamhet att banken ber om information gällande det finska klientföretagets affärsverksamhet. Vanligtvis ber banken klienten utreda vad företagets affärsverksamhet omfattar, namn på finska och utländska kunder och leverantörer, förväntat resultat och omsättning, månatligt antal och värde av inhemska och utländska transaktioner och andra dylika frågor.

Öppnande av ett bankkonto i Finland kan därför anses kräva en del arbete och är nödvändigtvis inte alltid helt enkelt. Processen är ändå enklare och snabbare om klienten har sammanställt den ovannämnda informationen och dokumenten på förhand och är förberedd att svara på bankens frågor.

MK-Law samarbetar med flera finska banker och hjälper gärna till med att öppna bankkonto i Finland. Vi hjälper er med att samla nödvändiga dokument och information för att säkra att öppnandet av ert bankkonto går smidigt och utan dröjsmål.

Förfrågningar och tillägsinformation:

[ls_content_block id=\”1547\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn