Arbetstillstånd för utlänningar och expats i Ryssland

För att jobba i Ryssland behöver en utlänning ett arbetstillstånd från det ryska inrikesministeriet.

Den ryska lagstiftningen, dvs i praktiken federala lagen nr. 115-FZ om en utländsk medborgares rättigheter i den Ryska Federation, given 25.07.2012, föreskriver olika typer av arbetstillstånd som lämpar sig under olika omständigheter beroende på arbetstagarens position, erfarenhet och utbildning, arbetsförhållandets längd och arbetstagarens medborgarskap.

Nedan finner ni en sammanfattning av olika alternativ för arbetstillstånd då en utlänning ämnas, till exempel, anställas i ett ryskt dotterbolag.

Ordinarie arbetstillstånd

Ett ordinarie arbetstillstånd kan ansökas om för vilken position som helst utan lönebegränsningar.

Innan ansökan för ordinarie arbetstillstånd kan lämnas in måste arbetsgivaren ansöka om tillstånd för att anställa en utlänning. I allmänt språkbruk kallas det senare tillståndet för ”quota”, eftersom den ryska regeringen årligen utnämner en kvot på hur många utlänningar som får anställas i Ryssland. Kvoten gäller inte vissa ledningspositioner, så för att anställa en utlänning till bland annat verkställande direktör krävs inte skilt tillstånd för arbetsgivaren. Tidsfristen för att ansöka om ”quota” utgår i allmänhet i slutet av maj föregående år, vilket betyder att arbetsgivaren måste planera i förväg ifall arbetsgivaren avser att anställa en utlänning. När arbetsgivaren beviljats tillstånd att anställa en utlänning, kan arbetsgivaren fortsätta med att ansöka om arbetstillstånd för den utländska arbetstagaren.

För att erhålla ordinarie arbetstillstånd måste en utlänning genomgå en läkargranskning och ett prov i språkkunskap samt i rysk historia och lagstiftning. Arbetsgivaren eller den anställda måst också erhålla en frivillig sjukförsäkring för den anställda.

Ett ordinarie arbetstillstånd är ikraft för ett år i en viss region i Ryssland, som till exempel St. Petersburg eller Moskva. Arbetstillståndet är också begränsat till en viss sysselsättning.

Högkvalificerad specialist

Arbetstillståndet för en högkvalificerad specialist är avsett för sådana utlänningar som besitter märkbar arbetserfarenhet och kunskap inom ett visst yrkesområde.

Anställning av högkvalificerade specialister är inte begränsat av kvoter, vilket betyder att arbetsgivaren inte behöver ansöka om tillstånd för att anställa en högkvalificerad specialist. En utlänning som ansöker om att få arbetstillstånd för en högkvalificerad specialist behöver inte genomgå en läkargranskning och behöver inte heller göra provet i språkkunskap samt rysk historia och lagstiftning. Emellertid får den högkvalificerade specialistens årslön inte understiga två miljoner rubel eller ca. EUR 26 700 med kursen 75,00 eller USD 30 300 med kursen 66,00.

Den ryska lagstiftningen ställer inte några konkreta krav på den arbetserfarenhet och kunskap som en högkvalificerad specialist skall besitta, men man kan anse att högskoleutbildning är ett praktiskt krav.

Arbetstillståndet för en högkvalificerad specialist beviljas enligt arbetsavtalets giltighetstid för högst tre år åt gången.

WTO arbetstillstånd

Detta arbetstillstånd är avsett för utlänningar som anställs till representationskontor, filialer eller dotterföretag av bolag bosatta i WTO-medlemsstater. Arbetstillståndet kan ansökas om den anställda:

– åtar sig en position i representationskontorets ledning
– utnämns till chef eller direktör för filialen eller dotterbolaget eller
– blir betald en årslön som överskrider två miljoner rubel.

Arbetstillståndet är inte begränsat av kvoter, vilket betyder att arbetsgivaren inte behöver ansöka om tillstånd för att anställa en utlänning. Lagen kräver dock att den anställda haft ett anställningsförhållande till moderbolaget som är bosatt i en WTO-medlemsstat för minst ett år innan arbetsförhållandet i Ryssland inleds. Den anställda måste också genomgå provet i språkkunskap samt rysk historia och lagstiftning.

Arbetstillståndet beviljas enligt arbetsavtalets giltighetstid för högst tre år åt gången.

Patent

Medborgare av Azerbaijan, Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Moldavien, Uzbekistan och Ukraina kan ansöka om ett arbetspatent som till viss grad motsvarar en förenklad version av det ordinarie arbetstillståndet utan kvoter.

MK-Law hjälper gärna till med att erhålla arbetstillstånd för utländska anställda i Ryssland.

Tilläggsinformation:

[ls_content_block id=\”1548\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn