Advokatbyrå MK-Law öppnar kontor i Ekenäs

Advokatbyrå MK-Law öppnat kontor i Ekenäs för att bättre kunna betjäna kunder i Raseborg med omnejd.

Orsaken till expansionen är att trakten har ett starkt näringsliv och aktiva företagare, som trots det ekonomiska läget utvecklar och satsar på nya affärsidéer. Att vi nu fysiskt finns i Ekenäs ger förstås oss en bättre möjlighet att betjäna våra kunder i området. Även i Ekenäs arbetar satsar vi på proaktiv juridisk rådgivning med målet att undvika tvister genom att blicka framåt och på förhand, främst genom tydliga avtal, bygga upp regler som parterna sedan kan tillämpa vid eventuella tvister i framtiden. Vi betjänar såväl företag som privatpersoner.

Byråns adress i Ekenäs är Ystadsgatan 11 och advokat Marcus Kevin (tel. 040-741 6808, e-post: ) ansvarar för kontorets verksamhet.

Facebook
Twitter
LinkedIn