GDPR: EU:s nya dataskyddsförordning träder strax ikraft

Syftet med EU:s nya dataförordning är att förtydliga och stärka de regler som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter i medlemsstaterna.

Samtidigt blir kraven för behandling av personuppgifter strängare och konkreta sanktioner kan åläggas företag som brutit mot dataskyddsförordningens bestämmelser.

Företag borde senast nu ta itu med att säkerställa att de uppfyller de krav som den 25.5.2018 ikraftträdande dataskyddsförordnigen ställer på behandlingen av personuppgifter. Speciellt gäller detta bolag som sysslar med försäljning till konsumenter (B2C).

Genomgång och revidering av en organisations dataskyddsprocesser och uppgörande av relevant dataskyddsdokumentation är en tidskrävande process.

Vi har föregående år hjälpt flera företag med att utföra en dataskyddsriskanalys samt med att uppgöra dataskyddspolicyn och interna regelverk för behandling av personuppgifter.

Tag gärna kontakt ifall du har frågor gällande dataskyddsförordningen eller behöver hjälp med utförande av en riskanalys eller uppgörande av dataskyddsdokumentation för ditt företag.

[ls_content_block id=\”2115\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn