Författare: Jan Långstedt

Arbetstagarens konkurrensförbud efter anställningen

När vi diskuterar arbetstagares konkurrensförbud är det viktigt att skilja mellan konkurrensförbud under anställningen och konkurrensförbud efter att anställningen har upphört. Medan anställningen varar har

Permittering av arbetstagare

När mängden arbete i ett bolag tillfälligt minskar är det möjligt att permittera arbetstagare istället för att säga upp dem. Om permittering av arbetstagare föreskrivs

Representant för utstationerade arbetstagare i Finland

Syftet med direktiv 2014/67/EU är att säkerställa en ändamålsenlig nivå för utstationerade arbetstagares rättigheter i samband med utförandet av gränsöverskridande tjänster, och särskilt att säkerställa