Författare: Jan Långstedt

Permittering av arbetstagare

När mängden arbete i ett bolag tillfälligt minskar är det möjligt att permittera arbetstagare istället för att säga upp dem. Om permittering av arbetstagare föreskrivs

Representant för utstationerade arbetstagare i Finland

Syftet med direktiv 2014/67/EU är att säkerställa en ändamålsenlig nivå för utstationerade arbetstagares rättigheter i samband med utförandet av gränsöverskridande tjänster, och särskilt att säkerställa

Personaloptioner som incentiv

Personaloptioner är ett sätt för arbetsgivaren att belöna arbetstagare samt att motivera till ökad lojalitet mot bolaget. I praktiken ger personaloptioner arbetstagaren rätt att i