Tillfälliga ändringar till Finlands arbetslagstiftning på grund av koronavirus

Riksdagen har infört vissa tillfälliga ändringar i arbetslagstiftningen på grund av koronaepidemin. Ändamålet är att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att anpassa sin verksamhet då epidemin kraftigt och snabbt minskat förfrågan på arbetsgivarens produkter och tjänster.

Förkortning av förhandlingstiden för samarbetsförhandlingar: Vid permittering är minimitiden för förhandlingarna förkortad till fem dagar.

Permitteringsrätt utsträcks till arbetsavtal som gäller för viss tid: Permitteringsrätten utsträcks även till arbetsavtal för viss tid i samma omfattning som permitteringsrätten gäller arbetsavtal som är i kraft tills vidare.

Förkortad anmälningstid om permittering: Meddelande om permittering kan ges fem dagar för permittering istället för 14 dagar.

Utvidgning av hävningsrätt under prövotid: Arbetsavtal kan hävas under prövotiden på ekonomiska eller produktionsorsaker.

Förlängning av skyldigheten att återanställa en arbetstagare: Arbetsgivarens skyldighet att återanställa en arbetstagare förlängs till nio månader om arbetstagaren har sagts upp på basis av ekonomiska eller produktionsorsaker mellan 1.4.-30.6.

Om det i ett tillämpligt kollektivavtal finns bestämmelser om kortare eller längre tidsperioder än fem dagar gällande förhandlingstiden eller tiden för meddelande om permittering, tillämpas kollektivavtalet. Det samma gäller tidsfristen om återanställning av en arbetstagare.

Ändringarna i arbetsavtalslagen, sjöarbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag är i kraft mellan 1.4.-30.6.2020

Facebook
Twitter
LinkedIn