Författare: Jan Långstedt

Ändringar i den finska arbetsavtalslagen

Vid årsskiftet ikraftträdde ett antal ändringar i arbetsavtalslagen, vilka har en inverkan såväl vid ingående som vid avslutande av ett anställningsförhållande. Förändringarna ökar flexibiliteten i