Ändringar i ryska skattelagstiftningen och dess konsekvenser för finansieringen av ryska dotterbolag

Ryska dotterbolag som ägs av utländska företag finansieras ofta genom koncerninterna lån, aktieägartillskott, koncernbidrag samt efterskänkandet av lån.

Den senaste av de ovanstående finansieringsalternativen förbättrar inte i sig dotterbolagets likviditet utan används för att förbättra dotterbolagets nettovärdeposition. Att upprätthålla ett ryskt dotterbolags nettotillgångar är viktigt på grund av den nettoinvesteringsregel som fastställs i den ryska lagen om aktiebolag och som anger att bolagets aktiekapital företags nettotillgångar inte får vara mindre än bolagets aktiekapital eller skall minst uppgå till de minimikapital (10 000 rubel) som upprättats genom nämnda lag.

Genom en lagändring som godkändes den 30 september 2016 och som träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2018, avskaffas praktiskt taget efterskänkandet av lån från de alternativ som ett ryskt dotterbolags nettotillgång kan förbättras på. Detta eftersom ovannämnda lag avlägsnar förlåtna skulder från de inkomsttyper som är undantagna inkomstskatt. Med tanke på att ett lån som beviljas av ett moderföretag till sitt ryska dotterbolag blir föremål för inkomstskatt då skulden förlåtits, är inte förlåtelse av skuld längre ett lukrativt alternativ för att förbättra ett ryskt dotterbolags nettotillgångar.

Vi rekommenderar att företag som är verksamma i Ryssland kontrollerar sina dotterbolags finansiella ställning i tid före utgången av 2017 för att se till att det finns tid att vidta nödvändiga åtgärder innan ändringarna i skattelagen träder i kraft.

MK-Law har biträtt företag med planering och genomförande av olika typer av finansieringsarrangemang i Ryssland. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med att utvärdera effekterna av den ovannämnda lagändringens inverkan på din organisation.

[ls_content_block id=\”2123\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn