Etablering av representationskontor och filialer i Ryssland

Etableringen av en filial eller ett representationskontor i Ryssland kan vara ett vederbörligt alternativ till att grunda ett ryskt dotterbolag i de fall där ett företag planerar att begränsa sin ryska verksamhet till att gälla marknadsföring och försäljning eller förberedande och biträdande aktiviteter.

Alla utländska företag som inrättar en filial eller ett representationskontor i Ryssland är skyldiga att registrera representationskontoret eller filialen hos de ryska myndigheterna. Registreringsmyndigheten är skattekontor nr. 47 beläget i Moskva. Oberoende av var i Ryssland det representationskontoret eller filialen kommer att etableras, hanteras registreringen av ovan nämnda myndighet. Om ett företag planerar att bedriva verksamhet i flera regioner, skall en filial eller ett representationskontor inrättas och registreras separat för var och en av dessa regioner.

Registreringsprocessen visar sig ofta vara en tidskrävande och utmanande process trots att rysk lag inte reglerar representativa kontor eller filialer i stor detalj. Största delen av svårigheterna är relaterade till det faktum att de dokument som krävs för etableringen vanligtvis utfärdas utanför Ryssland och verifieras av utländska notarier. Detta innebär att dokumenten ofta skiljer sig från motsvarande dokument i Ryssland och utfärdas på ett sätt som inte alltid motsvarar det sätt på vilket ett motsvarande dokument skulle utfärdas i Ryssland. Eftersom myndigheterna fäster stor uppmärksamhet vid detalj och även mindre avvikelser kan leda till avslag på ansökan, bör ansökan och dess bilagor förberedas och genomföras noggrant. Vid avslag återlämnas inga inlämnade handlingar, vilket innebär att de måste utfärdas och översättas på nytt.

De registreringsavgifter som debiteras av skattekontoret och handelskammaren utgör för närvarande totalt 135 000 rubel (d.v.s. ca. 1985 euro). Förutom registreringen hos myndigheterna skall en filial och ett representationskontor registreras hos pensionsfonden, den obligatoriska sjukförsäkringsfonden, socialförsäkringskassan och den federala statistikcentralen. Eftersom en filial och ett representationskontor inte är separata juridiska personer, är återföring av vinst något enklare för filialer och representativa kontor jämfört med dotterbolag.

MK-Law hjälper gärna vid etablering av filialer och representationskontor i Ryssland.

[ls_content_block id=\”2123\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn