Reklam- och marknadsföringsjuridik i Ryssland

Advokatbyrå MK-Law Ab har skrivit en artikel om rysk reklam- och marknadsföringsjuridik för World Trade Press. Artikeln utgör en översikt av den ryska reklam- och marknadsföringslagstiftningen och diskuterar, bland annat, allmänna krav som den ryska lagstiftningen ställer för reklam och marknadsföring, särskilda krav som gäller reklam av vissa produkter, så som alkohol- och tobaksprodukter, regler som gäller digital och elektronisk marknadsföring i Ryssland, och regler som stadgats för personuppgiftsskydd. Artikeln kan läsas här.

Advokatbyrå MK-Law Ab:s juridiska tjänster omfattar granskning av reklam och marknadsföringsmaterial, uppgörande och granskning av kampanjvillkor, rådgivning och assistans vid uppgörande av privacy policyn och inlämnande av anmälningar till myndigheterna gällande uppsamling av personuppgifter, med mera.

Tilläggsinformation: Jan Långstedt, delägare (Tel: +358400538022, e-post: ).

Facebook
Twitter
LinkedIn