Grundande av bolag i Ryssland

Advokatbyrå MK-Law Ab biträder svenska, finska och andra nordiska bolag vid bildande och registrering av dotterbolag i Ryssland.

Bolagsformer

De vanligaste bolagsformerna som utländska företag använder i Ryssland är andelsbolag med begränsat ansvar och aktiebolag. Andelsbolaget är ofta ett populärare alternativ, eftersom administrationen av ett andelsbolag är lättare.

Registrering

Enligt lagen skall myndigheterna utföra registreringen av ett andelsbolag inom fem dagar från att dokumenten lämnats in. Totalt kräver bildandet av ett andelsbolag ca. 3-4 veckor.

Registreringen av att andelsbolag kräver följande dokument:

 • Avtal om bildande av bolag om bolaget har fler än en delägare;
 • Beslut eller protokoll där beslut om bildande av bolag framgår;
 • Bolagsordning;
 • Registerutdrag med apostille och översättning på en delägare som är ett utländskt samfund;
 • Ansökan om registrering; och
 • Kvitto på betalning av registreringsavgift (4000 rubel ~ ca. 850 kronor).

Ett ryskt andelsbolags andelskapital måste vara minst 10 000 rubel (ca. 2000 kronor). Minst hälften av bolagets andelskapital skall vara betalt före bolagets registrering. Den resterande andelen av andelskapitalet skall betalas inom ett år från bolagets registrering. Eftersom andelskapitalet skall betalas till bolagets konto, måste ett bankkonto öppnas för bolaget innan bolagets registrering.

Registreringsblanketten skall undertecknas av en av delägare eller dennes lagliga företrädare i en rysk notaries närvaro. Blanketten kan undertecknas utomlands vid en rysk ambassad eller ett ryskt konsulat, men i praktiken är det ofta lättare, om möjligt, att underteckna blanketten i Ryssland. Alla dokument relaterade till bolagsbildningen ska utfärdas på eller översättas till ryska.

Advokatbyrå MK-Law Ab biträder klienter vid registrering av dotterbolag och andra bolag i Ryssland. Förutom assistans vid uppgörande av bolagsdokument, omfattar våra tjänster även assistans vid öppnande av ett bankkonto för bolaget, betalning av registreringsavgiften, samt vid underteckning och inlämnande av registreringsblanketten.

Andra registreringsärenden

Advokatbyrå MK-Law Ab erbjuder assistans också vid bland annat följande registreringsärenden:

 • Registrering av beslut om ny verkställande direktör;
 • Ändring av bolagsordningen och registrering av den nya bolagsordningen;
 • Registrering av en ökning eller sänkning av aktiekapitalet;
 • Registrering av aktiebolags aktier vid nyemission; och
 • Registrering av bolagets nya address.

Vi biträder också vid planering och utförande av finansiering av ett ryskt bolag samt vid företagsköp och andra företagsarrangemang i Ryssland.

Tilläggsinformation:

Jan Långstedt, Partner (tel: +358400538022; e-post: )

Facebook
Twitter
LinkedIn