Författare: MK LAW

Den europeiska exekutionstiteln

Den europeiska exekutionstiteln erbjuder borgenärer en möjlighet att genom ett förenklat förfarande verkställa domar gällande fordringar inom den Europeiska Unionen (förutom Danmark). I praktiken är

Begränsning av ränteavdragsrätt i näringsbeskattningen

Finansministeriet har föreslagit att en begränsning av ränteavdragsrätten införs i näringsbeskattningen. Enligt förslaget skulle begränsningen gälla avdragsrätten för de sk. nettoränteutgifterna, som utgör skillnaden mellan

Besittningsrättsavtal och dess fördelar

Framförallt inom huvudstadsregionen kan städernas och kommunernas bygglovspolitik orsaka situationer där en del av en fastighet och den därtillhörande byggrätten inte kan säljas trots efterfrågan.