Författare: MK LAW

Agentavtal och Distributionsavtal i Finland

Ett vanligt sätt att utöva affärsverksamhet i ett annat land eller inom en annat geografiskt område är genom så kallade agenter eller återförsäljare. Genom att

Uppsägning och hävning av arbetsavtal i Finland

Ett arbetsförhållande kan upphöra på olika sätt: ett tidsbundet arbetsförhållande upphör i regel vid utgången av den överenskomna tiden eller då den avtalade arbetsuppgiften har

Leveransavtal i rysslandshandeln

I denna artikel tar vi upp några grundläggande frågor angående leveransavtal i rysslandshandeln. I artikeln behandlas i första hand leveranser till Ryssland. Det samma kan

Grundande av bolag i Finland

Den mest använda bolagsformen i Finland är aktiebolaget. Andra bolagsformer är kommandit- och öppnabolag, men de medför inte ett ansvar begränsat till bolagets tillgångar. Utländska

Grundande av bolag i Ryssland

Advokatbyrå MK-Law Ab biträder svenska, finska och andra nordiska bolag vid bildande och registrering av dotterbolag i Ryssland. Bolagsformer De vanligaste bolagsformerna som utländska företag

Ingående av arbetsavtal i Finland

På så gott som alla arbetsförhållanden i Finland tillämpas arbetsavtalslagen, som ofta kallas till arbetslivets grundlag. Arbetsavtalslagen innehåller en hel del tvingande bestämmelser, vilket i

Nyår 2013-kampanj

Varje klient, ny eller gammal, som under perioden januari-februari 2013 tecknar ett In-House-serviceavtal med MK-Law för år 2013 erbjuds In-House-tjänsten för ett månadsarvode motsvarande 700