Author: MK LAW

Niklas Lindström on MK Law:n uusi partneri

Niklas Lindström on Asianajotoimisto MK Law:n uusi partneri, joka tuo mukanaan asianajotoimistoon laajan oikeudellisen osaamisen ja kokemuksen yritysjuridiikan ja riidanratkaisun parista. Hänellä on pitkä kokemus

Työluvat ulkomaalaisille työntekijöille Venäjällä

Voidakseen työskennellä Venäjällä ulkomaalaisen henkilön on saatava työlupa Venäjän sisäministeriöltä. Venäjän federaation 25.7.2012 annetussa laissa nro 115-FZ ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta Venäjällä säädetään erilaisista työluvista, jotka

Karoliina Kaihlanen on Asianajostoimisto MK-Law:n uusi lakimies

Karoliina Kaihlanen aloitti lakimiehenä toimistossamme 2.9.2015. Karoliina on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2015, minkä lisäksi hän on suorittanut EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden opintoja opiskelijavaihdossa

Uusi toimisto Pietarissa

Olemme muuttaneet uusiin toimistotiloihin Pietarissa. Uusi Pietarin toimistomme sijaitsee osoitteessa: Moika 58, lit. A, No. 408 190 000 Pietari Venäjä Toimisto on aivan kaupungin ytimessä

Rakennuttajan uusi tiedonantovelvollisuus urakoista

Uusi tiedonantovelvollisuus urakoista rakennusalalla astuu voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot urakoista tulee luovuttaa verottajalle tasaisin väliajoin. Uuden tiedonantomenettelyn on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa