Author: MK LAW

Rubicon Forum venäläisille yrityksille ja sijoittajille

MK-Law osallistui 27-28 marraskuuta järjestettyyn Rubicon Forum-tapahtumaan Kotkassa. Rubicon Forum keräsi yhteen venäläisiä sijoittajia ja yrityksiä sekä suomalasia asiantuntijoita ja tukiorganisaatioita vaihtamaan kokemuksia, antamaan neuvoja,

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste tarjoaa velkojille mahdollisuuden hakea saataviensa täytäntöönpanoa Euroopan unionin sisällä (lukuun ottamatta Tanskaa) helpotetun menettelyn kautta. Käytännössä eurooppalainen täytäntöönpanoperuste on todistus, jonka nojalla riitauttamattomia

Korkojen vähennysoikeusrajoitus elinkeinotulon verotuksessa

Valtiovarainministeriö on luonnoksessaan hallituksen esityksestä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ehdottanut, että lakiin lisätään korkovähennysrajoitus. Ehdotuksen mukaan rajoitus koskee ns. nettokorkomenoa, joka on yhtiön korkotulojen

Hallinnanjakosopimus ja sen hyödyt

Etenkin pääkaupunkiseudulla kaupunkien ja kuntien rakennuspolitiikka saattaa aiheuttaa tilanteita, missä kiinteistön osan ja siihen kuuluvan rakennusoikeuden ostamiselle ja käyttämiselle löytyy kysyntää, mutta rakennusviranomaiset eivät suostu

Markkinaoikeus kielsi verkkotunnuksen käytön elinkeinotoiminnassa

Markkinaoikeus kielsi tuomiossaan 190:12 (28.5.2012) verkkotunnuksen haltijan käyttämästä Keittiomaailma.com -tunnusta elinkeinotoiminnassaan. Verkkotunnuksen haltija oli rekisteröinyt ja käyttänyt tunnusta yli kymmenen vuotta jatkuneen toisen yrityksen kanssa