Author: MK LAW

Pääurakoitsijan uusi tiedonantovelvollisuus työntekijöistä

Uusi tiedonantovelvollisuus työntekijöistä rakennusalalla astuu voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot työntekijöistä tulee luovuttaa verottajalle tasaisin väliajoin. Uuden tiedonantomenettelyn on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa

Agenttisopimus ja Jälleenmyyntisopimus

Yleinen tapa harjoittaa liiketoimintaa toisessa maassa tai toisella maantieteellisellä alueella on niin kutsuttujen agenttien ja jälleenmyyjien kautta. Solmimalla agenttisopimuksen (kutsutaan myös edustussopimukseksi) tai jälleenmyyntisopimuksen (kutsutaan

Toimitussopimus Venäjän kaupassa

Alla muutamia perusasioita ja vinkkejä Venäjän kauppaan liittyvistä toimitussopimuksista. Sopimuksen aihe Toimitussopimuksessa tulisi aina tarkkaan määritellä mitä tavaraa sopimus koskee sekä kuinka paljon ja minkä

Tytäryhtiön tai yrityksen perustaminen Venäjälle

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa suomalaisia yrityksiä tytäryhtiön tai muun yrityksen perustamisessa Venäjälle. Yhtiömuoto Yleisimmät länsimaalaisten yhtiöiden Venäjällä käyttämät yhtiömuodot ovat rajavastuuyhtiö ja osakeyhtiö. Näistä rajavastuuyhtiö

Venäjän markkinointi- ja mainontalainsäädäntö

Asianajotoimisto MK-Law Oy on laatinut World Trade Pressille artikkelin Venäjän markkinointi- ja mainoslainsäädännöstä. Artikkelissa käsitellään kattavasti Venäjän lainsäädännön asettamia yleisiä vaatimuksia mainostamiselle ja markkinoinnille, eräiden

Työsopimuksen tekeminen

Lähes kaikkiin työsuhteisiin Suomessa sovelletaan työsopimuslakia, jota usein kutsutaan työelämän peruslaiksi. Työsopimuslaki sisältää paljon pakottavia säännöksiä, mikä käytännössä tarkoittaa, että työsopimuksessa oleva ehto, joka on

Oletko tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen?

Vakuutuksenottaja (tai vakuutettu) ei aina ole tyytyväinen vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Tämä on ymmärrettävää varsinkin jos vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan tiettyä vahinkoa, korvaussummaa pidetään selvästi liian alhaisena,

Uusi Vuosi 2013-kampanja

Jokaiselle uudelle (tai kanta-) asiakkaalle, joka solmii vuoden 2013 tammikuun tai helmikuun aikana In-House-lakipalvelusopimuksen vuodeksi 2013, tarjotaan In-House-lakipalvelu kuukausihintaan 700 € (+ALV), sisältäen viisi tuntia