Riidanratkaisu

Joskus käy niin, että yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita ei saada sovinnollisesti ratkaistua.

Toimistomme asianajajat edustavat päämiehiämme käräjäoikeuksissa sekä muutoksenhaku- ja erikoistuomioistuimissa ympäri Suomea. Olemme myös edustaneet päämiehiämme Keskuskauppakamarin, Tukholman kauppakamarin, sekä kansainvälisen kauppakamarin (ICC) välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa välimiesmenettelyissä. Lisäksi olemme edustaneet päämiehiämme Venäjän valtiollisissa tuomioistuimissa.

Ota yhteyttä, niin autamme sinua ratkaisemaan riita-asiasi, liittyi se sitten sopimukseen, työsuhteeseen, immateriaalioikeuteen, kiinteistökauppaan tai muuhun asiaan. Aikaisemmin olemme muun muassa:

 • Edustaneet suomalaista yhtiötä sopimukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä, jossa vastapuoli vaati asiakkaaltamme noin 1,5 miljoonan euron vahingonkorvausta.
 • Avustaneet yhtiötä takavarikon saattamisessa tuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka johdosta takavarikko kumottiin ja varat palautettiin yhtiölle.
 • Edustaneet suomalaista yhtiötä saatavien perinnässä venäläiseltä ostajalta venäläisessä tuomioistuimessa, jonka tuloksena tuomioistuin määräsi venäläisen yhtiön maksamaan päämiehellemme maksamattomia saatavia n. 820 000 euroa ja korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.
 • Edustaneet yhtiötä Tukholmassa välimiesmenettelyssä, jonka tuloksena päämiehemme vaatimukset hyväksyttiin kokonaisuudessaan ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin korvattavaksi.
 • Neuvoneet ja avustaneet yhtiötä liiketoimintakauppaan liittyvässä riita-asiassa.
 • Avustaneet asiakasta kansainväliseen laitostoimitukseen liittyvässä riidassa, jossa tavarantoimittaja pyrki sopimuksen vastaisesti muuttamaan tilauksen maksuehtoa.
 • Avustaneet asiakasta kansainvälisessä IPR-riidassa, jossa sovinnon seurauksena vastapuoli maksoi asiakkaallemme korvausta teoksen laittomasta käyttämisestä elinkeinotoiminnassa.
 • Avustaneet kansainvälistä yrityskonsernia palauttamaan venäläiseen verkkotunnukseensa liittyvät oikeudet venäläiseltä kaappaajalta. Tuloksena kaappaajan oikeudet verkkotunnukseen peruttiin ja oikeudet siirtyivät päämiehellemme.
 • Avustaneet suomalaista IT-yhtiötä IPR-riidassa. Toimenpiteidemme jälkeen vastapuoli poisti kotisivuiltaan asiakkaamme tekijänoikeutta loukkaavan aineiston.
 • Edustaneet työntekijää työsopimuksen laittomasta purkamisesta johtuneessa riidassa. Sovinnon seurauksena työntekijälle maksettiin 4 kuukauden palkkaa vastaava korvaus.
 • Avustaneet ja edustaneet suomalaista yhtiötä toiminimikiistassa Venäjällä. Tuloksena osapuolet sopivat riidan venäläisen kilpailijan suostuessa muuttamaan toiminimensä.
 • Edustaneet ostajaa kiinteistön virheestä johtuneessa oikeudenkäynnissä.

Lisätiedot ja kyselyt: