Oletko tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen?

Vakuutuksenottaja (tai vakuutettu) ei aina ole tyytyväinen vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Tämä on ymmärrettävää varsinkin jos vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan tiettyä vahinkoa, korvaussummaa pidetään selvästi liian alhaisena, päätös perustuu puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen tai vakuutuspäätös ei sisällä riittäviä perusteluita.

Ensisijaisesti kannattaa yrittää keskustella vakuutusyhtiön edustajan kanssa, joka mahdollisesti voi oikaista päätöksen. Jos tämä ei auta, vaihtoehdoksi jää virallinen muutoksenhaku tai lausunnon pyytäminen; tosin nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan henkilö voi sekä hakea muutosta virallisesti että pyytää lausuntoa. Vakuutuspäätöksen pitää aina sisältää selkeät muutoksenhakuohjeet.

Virallisella muutoksenhaulla tarkoitetaan, että asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Esimerkiksi erimielisyys vapaaehtoisen vakuutuksen tai lakisääteisen liikennevakuutuksen korvauksesta tai muista vakuutussopimukseen liittyvistä asioista voidaan saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Tuomioistuinprosessiin liittyy kuitenkin käytännössä aina kustannusriski.

Tuomioistuinkäsittelyn lisäksi vakuutuksenottajalla on mahdollisuus saada erilaisilta vakuutusalan lautakunnilta suositusluontoisen lausunnon koskien vakuutuspäätöstä. Lautakuntien lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta käytännössä vakuutusyhtiöt noudattavat ratkaisusuosituksia hyvin. Lausunnon pyytäminen on maksutonta, joten vakuutuksenottajan kannattaa aina pyytää lausunto, jos hän on vähänkin tyytymätön korvauspäätökseen.

Esimerkiksi Vakuutuslautakunta antaa lausuntoja vapaaehtoisten vakuutusten perusteella annetuista päätöksistä; kyse voi esimerkiksi olla koti-, matka-, yksityistapaturma- tai autovakuutukseen perustuvasta korvauspäätöksestä. Jos vakuutuksenottaja on hankkinut vakuutuksen kuluttajan roolissa, hän voi myös pyytää Kuluttajariitalautakunnalta lausuntoa. Liikennevahinkoa koskevasta korvauspäätöksestä voi taas pyytää lausuntoa Liikennevahinkolautakunnalta.

Jos vakuutuksenottajalla on kotivakuutus, liittyy siihen tavallisesti myös oikeusturvavakuutus. Näin ollen, jos vakuutuksenottaja haluaa, että asiamies laatii lausuntopyynnön, on madollista, että oikeusturvavakuutus kattaa – omavastuuta lukuun ottamatta – lausuntopyynnön laatimisesta aiheutuvat kulut.

Älä epäröi ottaa yhteyttä jos Sinulla on kysyttävää liittyen aiheeseen. Vastaamme mielellämme muutoksenhakua koskeviin kysymyksiin ja avustamme tietenkin myös lausuntopyyntöjen laatimisessa. Selvitämme aina asiakkaamme puolesta, onko hänen oikeusturvavakuutuksensa käytettävissä kyseessä olevaan asiaan ja haemme tarvittaessa oikeusturvapäätöksen vakuutusyhtiöltä.

Facebook
Twitter
LinkedIn