Author: MK LAW

Caspar Friberg on aloittanut lakimiehenä

OTM Caspar Friberg on aloittanut lakimiehenä MK-Law:lla. Casparin asiantuntemusalueina ovat erityisesti julkiset hankinnat ja sopimusoikeus, mutta hän hoitaa myös monipuolisesti muita toimeksiantoja. Suomen Lakimiesliitto palkitsi

Vuoden 2012 veromuutoksista

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamiseksi. Esityksen mukaan yhteisöverokantaa alennettaisiin nykyisestä 26 prosentista 25 prosenttiin. Huomattavin