Markkinaoikeus kielsi verkkotunnuksen käytön elinkeinotoiminnassa

Markkinaoikeus kielsi tuomiossaan 190:12 (28.5.2012) verkkotunnuksen haltijan käyttämästä Keittiomaailma.com -tunnusta elinkeinotoiminnassaan. Verkkotunnuksen haltija oli rekisteröinyt ja käyttänyt tunnusta yli kymmenen vuotta jatkuneen toisen yrityksen kanssa tehdyn yhteistyön aikana. Tunnuksen haltija oli yhteistyön päätyttyä käyttänyt tunnusta mm. markkinoidessaan entisen yhteistyökumppanin kanssa kilpailevia tuotteita. Sana \”Keittiömaailma\” oli entisen yhteistyökumppanin rekisteröity tavaramerkki ja tämä yritys käytti omana tunnuksena mm. keittiomaailma.fi.

Markkinaoikeuden mukaan, Keittiomaailma.com -tunnuksen käyttäminen yhteistyön päättymisen jälkeen on luonut sivun kävijöille mielikuvan, että tunnuksen haltijalla olisi edelleen yhteistyösuhde Keittiömaailma-ketjun kanssa, vaikka tämä yhteistyö olikin jo päättynyt. Tunnuksen haltija on siten menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti ja markkinaoikeus kielsi siten haltijan käyttämästä Keittiomaailma.com -tunnusta elinkeinotoiminnassaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn