Kevään lakiseminaarit: 13.4: Mahdollisuudet Venäjällä, 4.5: Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja 30.5: Julkiset hankinnat.

13.4.2012 Mahdollisuudet Venäjällä

Seminaari on suunnattu etenkin pk-yrityksille. Tarkoituksena on avata erilaisia vaihtoehtoja, joiden kautta yritykset voivat pienemmälläkin panostuksella hyödyntää Venäjän markkinoita. Seminaarissa käydään läpi myyntisopimuksien avainkohtia, agentti ja jälleenmyyntisuhteita, sekä yhteisyrityksien ja tytäryhtiöden perustamiseen liittyviä avainasioita. Keskeisessä roolissa on juridiikka, mutta pyrimme antamaan myös käytännön neuvoja.

Seminaarin kohderyhmä: Venäjän kaupasta kiinnostuneet yritykset.

Aika ja paikka: 9.30 – 12.00, Kirkkonummen uimahallin kokoustilat (Gesterbyntie 41)

Ilmoittautuminen: sähköpostitse info(at)mklaw.fi 9.4.2012 mennessä

Hinta: 49 € / osallistuja, yrittäjien jäsenkortilla 35 € (ALV 0%).

4.5.2012 Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteuttaminen

Seminaarissa käsitellään mm. missä vaiheessa sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa ja miten se tehdään, mitkä ovat sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen pääasialliset vaihtoehdot, miten prosessi sujuu käytännössä ja mitkä ovat eri vaihtoehtojen veroseuraamukset.

Seminaarin kohderyhmä: omistaja- tai sukupolvenvaihdosta jo suunnittelevat yrittäjät tai kaikki sellaiset yrittäjät joiden kohdalla omistaja- tai sukupolvenvaihdos voi tulla ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.

Aika ja paikka: 9.30 – 12.00, Kirkkonummen uimahallin kokoustilat (Gesterbyntie 41)

Ilmoittautuminen: sähköpostitse info(at)mklaw.fi 27.4.2012 mennessä

Hinta: 49 € / osallistuja, yrittäjien jäsenkortilla 35 € (ALV 0%).

30.5.2012 Julkisten hankintojen mahdollisuudet

Seminaarissa käydään läpi pääpiirteittäin erilaiset hankintamenettelyt, miten hankintaprosessi etenee tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen tekemiseen, miten tarjous kannattaa tehdä ja mitkä ovat yrityksen käytettävissä olevat oikeusturvakeinot hankinta-asioissa.

Seminaarin kohderyhmä: julkisista hankinnoista kiinnostuneet yritykset sekä hankintayksiköiden työntekijät.

Aika ja paikka: 9.30 – 12.00, Kirkkonummen uimahallin kokoustilat (Gesterbyntie 41)

Ilmoittautuminen: sähköpostitse info(at)mklaw.fi 21.5.2012 mennessä

Hinta: 49 € / osallistuja, yrittäjien jäsenkortilla 35 € (ALV 0%).

Facebook
Twitter
LinkedIn