Työkyky arvioitava 90 päivää jatkuneen sairauspoissaolon jälkeen

Tänään voimaan astuva sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos velvoittaa työnantajan selvittämään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Selvitys tehdään yhdessä työterveyslääkärin kanssa ja siinä on selvitettävä työntekijän jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssään. Kansaneläkelaitoksen on lisäksi valvottava, että selvitys tehdään säädetyn ajan puitteessa. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu KELA:lle säädetyssä ajassa, voidaan keskeyttää sairauspäivärahan maksamista. Työnantajan on aina ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon, kun työntekijän poissaolo on jatkunut kuukauden ajan.

Tarkoitus on havaita ja puuttua mahdollisimman varhain pitkittyviin työkyvyttömyyksiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn