Verovuoden 2012 tuloverotusta koskevat lainsäädäntömuutokset vahvistettu

Eduskunta on vahvistanut vuoden 2012 alusta voimaan astuvat verolainsäädäntömuutokset. Olennaisimpina voidaan mainita seuraavat:

– Yhteisön tuloverokanta alennetaan 24,5 prosenttiin

– Pääomatulon verokantaa korotetaan 30 prosenttiin ja siltä osin kuin pääomatulo ylittää 50 000 euroa 32 prosenttiin

– Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun verovapaan osingon enimmäismäärä lasketaan 90 000 eurosta 60 000 euroon

– asuntovelan koroista 85 prosenttia on vähennyskelpoista verovuonna 2012 ja 80 prosenttia verovuonna 2013

Vastaamme mielellämme mahdollisiin verotusta koskeviin kysymyksiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn