Venäjä: Rajavastuuyhtiölakia koskevat muutokset astuivat voimaan 1.1.2012

Velkojien oikeuksien parantamiseen tähtäävä Venäjän federaation laki No. 228-FZ astui voimaan 1.1.2012. Samalla lain rajavastuuyhtiölakia koskevat muutokset astuivat voimaan.

Lakimuutokset valtuuttavat toimivaltaisen viranomaisen laatimaan yksityiskohtaiset säännöt rajavastuuyhtiön nettovarallisuuden laskemiseksi. Lakimuutoksien myötä rajavastuuyhtiöitä vaaditaan myös liittämään määrätyt tiedot yhtiön nettovarallisuudesta tilinpäätökseensä, sekä pyynnöstä toimittamaan yhtiön nettovarallisuutta koskevia tietoja yhtiöön intressisuhteessa oleville kolmansille osapuolille.

Lakimuutoksien myötä rajavastuuyhtiö on jatkossa velvollinen alentamaan osakepääomaansa ainoastaan, kun sen nettovarallisuus on ollut osakepääomaa pienempi kahtena peräkkäisenä tilikautena, poislukien yhtiön ensimmäinen tilikausi. Aiemmin rajavastuuyhtiön oli alennettava osakepääomansa yhtiön nettovarallisuutta vastaavalle tasolle tilikauden jälkeen, jos yhtiön nettovarallisuus oli osakepääomaa pienempi minä tahansa ensimmäistä tilikautta seuraavan tilikauden päättyessä.

Osakepääoman alentamiseen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännöt muuttuvat myös 1.1.2012 alkaen. Sen sijaan, että rajavastuuyhtiön olisi osakepääoman alentamisen yhteydessä ilmoitettava asiasta tunnetuille velkojille, on yhtiön julkaistava osakepääoman alentamista koskeva ilmoitus asianomaisessa viranomaisjulkaisussa (Vestnik gosudarstvennoj registratsii) sekä ilmoitettava osakepääoman alentamisesta viranomaisille.

Lue muutoksia koskeva raportti tästä.

Facebook
Twitter
LinkedIn