Verkkotallennuspalvelut ja IPTV: Tekijänoikeustoimikunta esittää ratkaisuja digiajan haasteisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeustoimikunta on mietinnössään 2012:2 nostanut esille muutamia tekijänoikeushaasteita nykyisessä digiajassa. Mietinnössä toimikunta on mm. tutkinut sellaisten verkkotallennuspalveluiden (nPVR), joiden avulla kuluttaja voi siirtää haluamansa ohjelman katseluaikaa hänelle paremmin sopivaan hetkeen (”time shifting”), tekijänoikeudellisiä kysymyksiä.

Mietinnössä on todettu, että markkinoilla olevat palveluntarjoajat toimivat ilman sopimusta ohjelmien oikeudenhaltijoiden kanssa, johtuen osittain siitä, että osapuolten näkemykset nPVR:n tekijänoikeudellisesta tulkinnasta eroavat toisistaan. Toimikunnan tehtävä oli siten selvittää, miten tekijänoikeuslakia tulisi soveltaa verkkotallennuspalveluihin. Mietinnössä on esitetty neljä tulkintavaihtoehtoa:

1. Verkkotallennuspalvelussa tapahtuvaa tallentamista ja time shiftingiä on pidettävä yksityisen kopioinnin rajoitussäännöksen nojalla sallittuna. Hyvityskorvauksen maksaminen mahdollinen.
2. Verkkotallennuspalvelujen tulisi perustua suoraan lisensiointiin.
3. Verkkotallennuspalvelujen tulisi perustua kollektiiviseen lisensiointiin.
4. Verkkotallennuspalveluille tulisi kehittää sopimuslisenssiratkaisu.

Toimikunta ei mietinnössä suoraan ottanut kantaa siihen, mikä vaihtoehdoista olisi paras ratkaisu. Osa toimikunnan jäsenistä esitti kuitenkin mietintöön liitetyssä lausumassa, ettei verkkotallennuspalvelu voi perustua yksityisen kopioinnin rajoitussäännökseen, mistä syystä palveluntarjoajien tulisi hankkia käyttölupa oikeudenhaltijoilta sopimuksin.

Facebook
Twitter
LinkedIn