Vuoden 2012 veromuutoksista

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamiseksi.

Esityksen mukaan yhteisöverokantaa alennettaisiin nykyisestä 26 prosentista 25 prosenttiin. Huomattavin muutos olisi kuitenkin pääomatulon verokannan nostaminen 28 prosentista 30 prosenttiin ja pääomaverotuksen muuttaminen osittain progressiiviseksi siten, että 50 000 euroa ylittävältä osalta pääomatulon verokanta olisi 32 prosenttia. Lisäksi muusta kuin noteeratusta yhtiöstä saadun verovapaan osingon euromääräistä ylärajaa alennettaisiin 60 000 euroon nykyisestä 90 000 eurosta.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on valtiontalouden tasapainottaminen ja hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaaminen sekä talouskasvun ja työllisyyden parantaminen. Lue koko tiedote tästä.

Facebook
Twitter
LinkedIn