Tytäryhtiön tai yrityksen perustaminen Venäjälle

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa suomalaisia yrityksiä tytäryhtiön tai muun yrityksen perustamisessa Venäjälle.

Yhtiömuoto

Yleisimmät länsimaalaisten yhtiöiden Venäjällä käyttämät yhtiömuodot ovat rajavastuuyhtiö ja osakeyhtiö. Näistä rajavastuuyhtiö on suositumpi, johtuen lähinnä siitä, että sen administratiivinen hallinnointi on kevyempää.

Rekisteröinti

Lain mukaan viranomaisten tulee suorittaa rajavastuuyhtiön rekisteröinti viiden päivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Kaiken kaikkiaan rajavastuuyhtiön rekisteröinti kestää keskimäärin noin 3-4 viikkoa.

Rajavastuuyhtiön rekisteröinti vaatii seuraavat asiakirjat:

 • Perustamissopimus, jos yhtiöllä on enemmän kuin kaksi osakasta;
 • Perustajaosakkaan päätös tai yhtiökokouksen pöytäkirja, johon sisältyy rajavastuuyhtiön perustamista koskeva päätös;
 • Yhtiöjärjestys;
 • Ulkomaalaisen yhtiöosakkaan kaupparekisteriote apostillalla varustettuna;
 • Rekisteröintihakemus; ja
 • Kuitti rekisteröintimaksun maksamisesta (4000 ruplaa ~ n. 100 euroa).

Rajavastuuyhtiön vähimmäisosakepääoma on 10 000 ruplaa (n. 250euroa). Vähintään puolet yhtiön osakepääomasta tulee olla maksettuna ennen yhtiön rekisteröintiä. Loput osakepääomasta on maksettava vuoden sisällä yhtiön rekisteröinnistä. Koska osakepääoma maksetaan yhtiön pankkitilille, on yhtiölle avattava pankkitili ennen rekisteröintiä.

Rekisteröintihakemus on allekirjoitettava osakkaan tai tämän laillisen edustajan toimesta venäläisen notaarin läsnäollessa. Hakemus voidaan allekirjoittaa Venäjän suurlähetystössä tai muussa edustustossa ulkomailla, mutta käytännössä on helpompaa allekirjoittaa hakemus Venäjällä, mikäli mahdollista. Kaikkien rekisteröintiin liittyvien asiakirjojen on oltava tai ne on käännettävä Venäjän kielelle.

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa kaikissa venäläisen tytäryhtiön rekisteröintiin liittyvissä asioissa, mukaan lukien asiakirjojen laatimisessa, pankkitilin avaamisessa, osakepääoman sekä rekisteröintimaksun maksamisessa, rekisteröintihakemuksen allekirjoittamisessa ja sen jättämisessä viranomaisille.

Muut rekisteröinnit

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa myös muun muassa seuraavien asioiden hoitamisessa:

 • Uuden pääjohtajan rekisteröinnissä;
 • Yhtiöjärjestyksen muuttamisessa ja rekisteröinnissä;
 • Osakepääoman nostamisessa ja laskemisessa;
 • Osakeyhtiön osakkeiden rekisteröinnissä; ja
 • Uuden osoitteen ilmoittamisessa ja rekisteröinnissä.

Avustamme myös venäläisen tytäryhtiön rahoituksen järjestämisessä sekä yrityskauppojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lisätiedot:

Jan Långstedt
Osakas
Puh: +358400538022

Facebook
Twitter
LinkedIn