Venäjä saattaa voimaan uuden ulkomaisia moottoriajoneuvoja koskevan kierrätysveron

Venäjän Teollisuus- ja Kauppaministeriö on jättänyt Duumalle lakiehdotuksen, joka perustaisi maahan uuden maahantuotaviin moottoriajoneuvoihin sovellettavan kierrätysveron. Lakiehdotus etenee Duumassa ja kierrätysveron odotetaan astuvan voimaan 1. päivä elokuuta 2012.

WTO-jäsenyytensä yhteydessä Venäjä on kuitenkin sitoutunut alentamaan muun muassa maahantuotavia henkilöautoja koskevia tullimaksuja asteittain seitsemän vuoden siirtymäjakson aikana nykyisestä 25 prosentista 15 prosenttiin.

Lakiehdotuksen mukaan Venäjälle maahantuotavasta moottoriajoneuvosta tulisi maksaa maahantuonnin yhteydessä kierrätysveroa moottoriajoneuvon myöhempien kierrätyskustannuksien kattamiseksi. Kierrätysveron suuruuden määrää lopulta Venäjän hallitus lain voimaantulon jälkeen. Ennakkotietojen mukaan kierrätysvero lasketaan tietyn perusmaksun sekä erilaisille ajoneuvoille erikseen määrätyn kertojan perusteella.

Perusmaksun odotetaan olevan 20 000 ruplaa uusille henkilöautoille. Uusiin henkilöautoihin sovellettava kertoja olisi 0,5 – 3,6 ja se riippuisi ajoneuvon moottoritilavuudesta. Näin ollen kierrätysveron määrä olisi 10 000 – 72 000 ruplaa (noin 250 – 1800 euroa) uusille maahantuotaville henkilöautoille. Kaupallisessa liikenteessä käytettävien moottoriajoneuvojen, kuten kuorma-autojen ja rekkojen vero liikkuisi ennakkotietojen mukaan 40 000 – 600 000 ruplan (noin 1 000 – 15 000 euroa) tietämillä riippuen ajoneuvon painoluokasta.

Lakiehdotuksen mukaan kotimaisten autovalmistajien ei tarvitsisi maksaa kierrätysveroa. Veron sijasta kotimaisen autovalmistajan olisi annettava takuu myymiensä autojen kierrätyksestä. Ulkomaalaisille autovalmistajille kierrätysvero tarkoittaisi siis huomattavaa lisäkustannusta kotimaisiin autovalmistajiin verrattuna.

Facebook
Twitter
LinkedIn